• Αναζήτηση
 • ΑΠΟΨΗ

  Το πιθάρι των Δαναΐδων

  Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα μέτρα που εξαγγέλλει ο υπουργός Οικονομίας για τη μείωση του ελλείμματος μέσα από προσωρινά, βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα μέτρα όσο και από μόνιμα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα. Η κατεύθυνση είναι σωστή, το αποτέλεσμα όμως βάσιμα αμφισβητείται γιατί μπορεί να εξυπηρετούνται ορισμένοι στόχοι, εξακολουθεί όμως να λείπει η στρατηγική από τον γενικότερο σχεδιασμό. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω στο σημείο αυτό τι εννοώ στρατηγικό σχεδιασμό. Εννοώ τον σχεδιασμό ...

  Το πιθάρι των Δαναΐδων | tovima.gr

  Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα μέτρα που εξαγγέλλει ο υπουργός Οικονομίας για τη μείωση του ελλείμματος μέσα από προσωρινά, βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα μέτρα όσο και από μόνιμα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα. Η κατεύθυνση είναι σωστή, το αποτέλεσμα όμως βάσιμα αμφισβητείται γιατί μπορεί να εξυπηρετούνται ορισμένοι στόχοι, εξακολουθεί όμως να λείπει η στρατηγική από τον γενικότερο σχεδιασμό.

  Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω στο σημείο αυτό τι εννοώ στρατηγικό σχεδιασμό. Εννοώ τον σχεδιασμό ενός συγκροτημένου δεκαετούς διάρκειας τουλάχιστον προγράμματος ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας μέσα από την υιοθέτηση νέων σύγχρονων όσο και δοκιμασμένων μοντέλων για τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση και τις εργασιακές σχέσεις. Τα νέα μοντέλα θα πρέπει να εξυπηρετούν διάφορους βασικούς στόχους, δηλαδή να είναι ορθολογικά, διαφανή, κοινωνικά δίκαια, αναπτυξιακά και, τέλος, να συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, εννοώ τον ορθολογικό επανασχεδιασμό της δημόσιας διοίκησης ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική, χρήσιμη για τους πολίτες, εργαλείο υλοποίησης του κυβερνητικού σχεδιασμού.

  Η εμφάνιση στους κοινοτικούς μας εταίρους και στις αγορές ενός τέτοιου σχεδίου, σωστά δομημένου και συμπληρωμένου από σύστημα και μηχανισμούς υλοποίησης θα αυξήσει τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της χώρας και θα δώσει ικανή παράταση των προθεσμιών συμμόρφωσης που κατά καιρούς μας επιβάλλονται.

  Ολα τα παραπάνω δεν αποτελούν μια εύκολη άσκηση. Απαιτούν πολιτικό θάρρος και αποφασιστικότητα. Απαιτείται σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα και με κατεστημένες νοοτροπίες. Δεν λείπουν από την πολιτική ηγεσία της χώρας, ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση, οι καλές προθέσεις. Πιστεύω ότι λείπει η πεποίθηση ότι το πολιτικό κόστος είναι στην ουσία σήμερα πια ανύπαρκτο. Η κοινωνία είναι έτοιμη να δεχθεί την όποια ριζική αλλαγή, αρκεί να ακούει την αλήθεια.

  Αν αυτά δεν γίνουν, τα όποια μέτρα θα χάνονται χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα στο πιθάρι των Δαναΐδων.

  Ο κ. Γ. Γραμματίδης είναι πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

  Γνώμες