• Αναζήτηση
 • Απολύτως διακριτοί ρόλοι

  Από την ανάγνωση του νομοσχεδίου (άρθρο 18), το οποίο μας δόθηκε προ ολίγων ημερών από το υπουργείο Παιδείας, πληροφορηθήκαμε ότι θα δίδεται η δυνατότητα στα ΤΕΙ να συνεργάζονται με αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων για την από κοινού διοργάνωση και διεξαγωγή μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, ακόμη και κοινή διεξαγωγή εξετάσεων. Σημειωτέον, ότι το νομοσχέδιο περιέχει πολλά θετικά άρθρα, πλην όμως τα αρνητικά αναιρούν τη θετική εντύπωση. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι ρόλοι των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων είναι απολύτως διακριτοί.

  Ιωακείμ Γρυσπολάκης

  Από την ανάγνωση του νομοσχεδίου (άρθρο 18), το οποίο μας δόθηκε προ ολίγων ημερών από το υπουργείο Παιδείας, πληροφορηθήκαμε ότι θα δίδεται η δυνατότητα στα ΤΕΙ να συνεργάζονται με αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων για την από κοινού διοργάνωση και διεξαγωγή μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, ακόμη και κοινή διεξαγωγή εξετάσεων. Σημειωτέον, ότι το νομοσχέδιο περιέχει πολλά θετικά άρθρα, πλην όμως τα αρνητικά αναιρούν τη θετική εντύπωση.

  Οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι ρόλοι των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων είναι απολύτως διακριτοί. Τα μεν Πανεπιστήμια έχουν ως στόχο την επιστημονική έρευνα με παραγωγή νέας γνώσης και την εκπαίδευση επιστημόνων, τα δε ΤΕΙ έχουν ως στόχο την εκπαίδευση τεχνολόγων και τεχνιτών και την τεχνολογική έρευνα. Σημειωτέον, ότι η τεχνολογική έρευνα αποτελεί εφαρμογή της υπάρχουσας επιστημονικής γνώσης, ενώ η έννοια της επιστημονικής έρευνας είναι ταυτισμένη με την παραγωγή νέας γνώσης. Θα πρέπει να γίνει σαφής η αναγκαιότητα ύπαρξης των ΤΕΙ, απολύτως διακριτών από τα Πανεπιστήμια, για την εκπαίδευση νέων ανθρώπων σε επαγγέλματα χρήσιμα για τη χώρα μας, όπως αυτά του φυσικοθεραπευτή, του οδοντοτεχνίτη, του ανθοκόμου, του αισθητικού, του βρεφονηπιοκόμου, του διακοσμητή, του γραφίστα, του κοινωνικού λειτουργού, του νοσηλευτή, του επεξεργαστή ξύλου και τόσων άλλων. Για τους λόγους αυτούς είμαστε αντίθετοι με τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας οργάνωσης κοινών μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και κοινή διεξαγωγή εξετάσεων με Τμήματα των ΤΕΙ, δεδομένου ότι τα γνωστικά αντικείμενα και το περιεχόμενο σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ευρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο και έχουν διαφορετικούς στόχους από αυτά των ΤΕΙ, ακόμη και σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία φαινομενικά είναι συναφή.

  Επίσης, ο ρόλος των ΤΕΙ δεν συνάδει με τον ρόλο και την αποστολή των Πανεπιστημίων. Η οιαδήποτε προσπάθεια εξομοίωσης των ρόλων τους θα αποτελούσε αντισυνταγματική αλλοίωση της φύσης της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, η οποία έχει ως σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας. Ας σημειωθεί επίσης ότι το ΣτΕ έχει συνακόλουθα κρίνει ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να ματαιώσει τη διάκριση επαγγελματικής εκπαίδευσης στα ΤΕΙ και επιστημονικής εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια, ούτε βέβαια να καταστρατηγήσει έμμεσα τη διάκριση αυτή με την αύξηση του χρόνου σπουδών. Αν στο μέλλον το Σύνταγμα τροποποιηθεί, ώστε να ταυτίσει τα Πανεπιστήμια με τα ΤΕΙ, τότε αμέσως θα δημιουργηθεί ένα κενό στην τεχνολογική εκπαίδευση, την οποία θα κληθεί η ίδια η πολιτεία να καλύψει με τη δημιουργία νέων ΤΕΙ, εκτός αν στόχος είναι η κάλυψη του εν λόγω κενού από την ιδιωτική πρωτοβουλία.

  Για όλους αυτούς τους λόγους, η προσπάθεια εξομοίωσης των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια αντιστρατεύεται το καλώς εννοούμενο συμφέρον της κοινωνίας και θα πρέπει έστω και την τελευταία στιγμή να αποτραπεί.

  Ο κ. Ιωακείμ Γρυσπολάκης είναι πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Γνώμες