• Αναζήτηση
 • Στα πράγματα

  Τα χειρότερα έρχονται το 2010

  Τα χειρότερα έρχονται. Το 2010, που θα έχουν περατωθεί οι μελέτες προηγούμενων ετών, οι δουλειές των μελετητικών γραφείων που ασχολούνται με την οικοδομή θα μειωθούν ακόμη περισσότερο, τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) κ. Π.Πετρακόπουλος, ο οποίος υπογραμμίζει ότι ο κλάδος ήδη βρίσκεται σε κρίση.

  ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

  Τα χειρότερα έρχονται. Το 2010, που θα έχουν περατωθεί οι μελέτες προηγούμενων ετών, οι δουλειές των μελετητικών γραφείων που ασχολούνται με την οικοδομή θα μειωθούν ακόμη περισσότερο, τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) κ. Π.Πετρακόπουλος, ο οποίος υπογραμμίζει ότι ο κλάδος ήδη βρίσκεται σε κρίση.

  – Υπάρχει κρίση στον κλάδο των μελετών; Ποιες είναι οι προβλέψεις για το 2009 και το 2010;

  «Η οικονομική κρίση έχει αρχίσει να πλήττει και τα ελληνικά γραφεία μελετών, κυρίως όσον αφορά το εισπρακτικό κομμάτι. Οι καθυστερήσεις πληρωμών είναι πλέον τόσο συχνές ώστε έχει γίνει σχεδόν κανόνας να καταβάλλονται όλα τα στοιχεία προς είσπραξη, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών φόρου και κρατήσεων, και να μην πληρώνονται οι λογαριασμοί, οπότε οι εταιρείες μελετών αναγκάζονται και καταβάλλουν εξ ιδίων πόρων και τον ΦΠΑ, δηλαδή οι μελετητές έχουν καταντήσει δανειοδότες του Δημοσίου. Το αποτέλεσμα είναι τα γραφεία μελετών να προχωρούν σε διακοπή συνεργασίας με στελέχη από το προσωπικό ή και τους μόνιμους συνεργάτες τους. Πάντως, από πλευράς αναθέσεων μελετών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπάρχουν προοπτικές στις υποδομές, αφού επενδύσεις στα δημόσια έργα μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το ΕΣΠΑ. Η σημαντική όμως καθυστέρηση στην έναρξη του ΕΣΠΑ, καθώς και οι ασάφειες για τον τρόπο χρηματοδότησης των αναγκαίων μελετών για την ολοκληρωμένη προετοιμασία των έργων υποδομής, δημιουργούν ανησυχίες και προβληματισμούς στον κλάδο. Ο τομέας που ήδη “γογγύζει” είναι ο κτιριακός, όπου παρατηρείται σημαντική μείωση στην οικοδομική δραστηριότητα, αλλά και σε αρκετά επενδυτικά προγράμματα. Ακόμη, λόγω του τρόπου εφαρμογής των ΣΔΙΤ, το πρόβλημα θα είναι οξύτατο για τις σχετιζόμενες κατηγορίες μελετητικών γραφείων και αναμένεται το 2010, που θα έχουν περατωθεί οι μελέτες προηγουμένων ετών και θα “φρενάρει” η κεκτημένη ταχύτητα, να είναι ακόμη δυσκολότερο». – Πώς μπορεί να ξεπεραστεί η κρίση; «Μόνο με την υιοθέτηση τολμηρών τομών για την ανασυγκρότηση των θεσμών διακυβέρνησης, την αναδιοργάνωση της παραγωγικής βάσης και την αναθεώρηση βασικών επιλογών οικονομικής πολιτικής. Ειδικά για τον κλάδο των μελετών, ο βασικός μοχλός για την υπέρβαση είναι το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Είναι ανάγκη να μη μειωθεί η παραγωγή δημοσίων έργων και να εντατικοποιηθούν οι ρυθμοί απορρόφησης, ενώ παράλληλα πρέπει να “τρέξουν” γρηγορότερα τα κοινοτικά προγράμματα. Αλλά φυσικά τα δημόσια έργα πρέπει να είναι έργα αναπτυξιακά, που θα βοηθήσουν το μέλλον της χώρας. Ο ΣΕΓΜ θεωρεί ότι τρεις τουλάχιστον τομείς εμφανίζουν σημαντικές προοπτικές για μια δυναμική διέξοδο, όπως αναλύθηκε στο πρόσφατο Συνέδριό του, στο Πόρτο Χέλι: η Πράσινη Ανάπτυξη, ο Ενεργειακός Σχεδιασμός και οι Συνδυασμένες Μεταφορές, με την έννοια της ολοκληρωμένης ανάπτυξης υποδομών. Τέλος, ο κλάδος έχει και τη δυνατότητα διεξόδου στην αγορά του εξωτερικού».

  Οικονομία