• Αναζήτηση
 • Στις Πολεοδομίες αρνούνται να μπουν στην ψηφιακή εποχή

  Δεν θέλουν ή δεν μπορούν αρκετές πολεοδομίες της χώρας να περάσουν στην ηλεκτρονική εποχή με τη μηχανοργάνωση στην έκδοση των οικοδομικών αδειών! Παράλληλα χρειάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της μηχανοργάνωσης που δεν έχουν γίνει ακόμη. Αυτά τουλάχιστον προκύπτουν από τα στοιχεία που παραθέτει ο ανάδοχος του έργου e-πολεοδομία, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας των πολεοδομικών υπηρεσιών της χώρας με την εισαγωγή της σύγχρονης μηχανοργάνωσης ώστε ...

  Στις Πολεοδομίες αρνούνται να μπουν στην ψηφιακή εποχή | tovima.gr

  Δεν θέλουν ή δεν μπορούν αρκετές πολεοδομίες της χώρας να περάσουν στην ηλεκτρονική εποχή με τη μηχανοργάνωση στην έκδοση των οικοδομικών αδειών! Παράλληλα χρειάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της μηχανοργάνωσης που δεν έχουν γίνει ακόμη.

  Αυτά τουλάχιστον προκύπτουν από τα στοιχεία που παραθέτει ο ανάδοχος του έργου e-πολεοδομία, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας των πολεοδομικών υπηρεσιών της χώρας με την εισαγωγή της σύγχρονης μηχανοργάνωσης ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται κυρίως μέσω Ιnternet και να εκλείψουν οι όποιες απευθείας συναλλαγές τους με τις πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας, ενώ παράλληλα θα περιοριστεί δραστικά ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

  Το έργο άρχισε πριν από το 2005 και, σύμφωνα με τον ανάδοχό του, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αν και η πρώτη από τις τρεις δράσεις του, δηλαδή η «Ηλεκτρονική πολεοδομία Ι- Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και αυτόματης διαχείρισης των πληροφοριών και των εργασιών των πολεοδομικών υπηρεσιών», εφαρμόζεται σε 135 από τις συνολικά 156 πολεοδομίες της χώρας, ο ανάδοχος επισημαίνει την ύπαρξη δύο σημαντικών προβλημάτων: της ανάγκης νομοθετικής παρέμβασης ώστε να ταυτιστούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις με τον νέο σχεδιασμό, αλλά και του διοικητικού εξαναγκασμού των αντιδρώντων χρηστών του συστήματος να το εφαρμόσουν! Δηλαδή, αρκετές πολεοδομίες δεν έχουν ενταχθεί στο έργο κυρίως λόγω άρνησης από μέρους των υπαλλήλων αλλά και λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με τις υποδομές τους, όπως έλλειψη ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνδεση με Σύζευξις κτλ.

  Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών τόσο ο ανάδοχος όσο και ο κύριος του έργου, που είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας, ζητούν τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), το οποίο προτίθεται να συμβάλει αφού πρώτα μελετήσει τα προβλήματα, επισημαίνοντας ότι δεν μετείχε σε καμία διαδικασία, αν και είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας.

  Πολιτική