• Αναζήτηση
 • Στα πράγματα

  Επιδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων

  Η ενεργειακή αναβάθμιση των υφισταμένων κτιρίων της χώρας θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στην τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, εκτιμά ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος κ. Κ. Αλεξόπουλος, μηχανολόγος- ηλεκτρολόγος μηχανικός διπλωματούχος ΕΜΠ. Το συνολικό κόστος ανά οικοδομή κυμαίνεται σε 130.000-150.000 ευρώ.

  ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

  Η ενεργειακή αναβάθμιση των υφισταμένων κτιρίων της χώρας θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στην τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, εκτιμά ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος κ. Κ. Αλεξόπουλος, μηχανολόγος- ηλεκτρολόγος μηχανικός διπλωματούχος ΕΜΠ. Το συνολικό κόστος ανά οικοδομή κυμαίνεται σε 130.000-150.000 ευρώ.

  – Τι προτείνετε για να υπάρξει διέξοδος από την κρίση στον κατασκευαστικό κλάδο;

  «Η κρίση στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο, πέραν της επίπτωσης που προκάλεσε η διεθνής οικονομική κρίση, είχε και αίτια αμιγώς εθνικά, που αντανακλούν τα χρόνια προβλήματα της οικονομίας μας. Η διέξοδος από την κρίση και η ανάκαμψη στον κατασκευαστικό κλάδο είναι ευκαιρία να συνδυαστεί με διόρθωση και βελτίωση εγγενών προβλημάτων. Επιγραμματικά θα πρέπει να γίνουν:

  * Πιστοποίηση οικοδομικών υλικών και ανθρώπινων δεξιοτήτων, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να μειωθεί το κόστος.

  * Βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. * Ελάφρυνση στα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη.

  * Επένδυση σε ενεργειακά προγράμματα, σε εξοικονόμηση ενέργειας, σε διαχείριση υδατικών πόρων.

  * Τόνωση της ρευστότητας και ενθάρρυνση της καινοτομίας, τόσο σε προϊόντα όσο και σε μεθόδους παραγωγής».

  – Η στροφή σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια μπορεί να τονώσει την οικονομία των κατασκευών;

  «Η στροφή και η επένδυση σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, εκτός από την αναγκαία χρησιμότητά της και συμβολή της στην εθνική οικονομία (μείωση της ενεργειακής έντασης, εξοικονόμηση πόρων και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων), αναμφίβολα θα συμβάλει και στην τόνωση της οικονομίας των κατασκευών, ως σημαντικός βοηθητικός παράγων, εφόσον επεκταθεί πέραν των επιδοτουμένων κτιρίων κατασκευής προ του 1980 και στα νεότερα, που έχουν ανάγκη παρεμβάσεων είτε στο κέλυφος είτε στις εγκαταστάσεις».

  – Ποια κτίρια συμφέρει να αναβαθμιστούν και πόσο θα κοστίσει αυτό;

  «Το μεγαλύτερο κέρδος από την εξοικονόμηση ενέργειας θα προέλθει από τα παλαιά κτίρια, που είχαν κατασκευαστεί πριν από την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης του 1980. Τα κτίρια αυτά έχουν μεγάλο περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας από πλευράς εξοπλισμού και από πλευράς στεγανότητας. Οσο για το κόστος με εξωτερική μόνωση κελύφους, αλλαγή κουφωμάτων και περιορισμένη παρέμβαση στο λεβητοστάσιο μιας μέσης παλαιάς πενταώροφης πολυκατοικίας, με δύο-τρία διαμερίσματα ανά όροφο, παρ΄ όλο που είναι πολύ δύσκολο να προσεγγιστεί, θα έλεγα ότι είναι της τάξεως των 130.000-150.000 ευρώ. Η πρόθεση της κυβέρνησης να επιδοτήσει επεμβάσεις σε κτίρια προ του 1980 και με ευρωπαϊκά κονδύλια είναι ένα εξαίρετο κίνητρο, καθώς οι χρήστες θα επιδοτηθούν για πρώτη φορά και η διαφορά του κόστους εξοικονόμησης ενέργειας θα χρηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό. Ελπίζουμε ότι η πολιτεία θα νομοθετήσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ώστε οι μηχανικοί και οι εταιρείες που θα δημιουργηθούν για τις υπηρεσίες αυτές να αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο για την εξοικονόμηση ενέργειας αφενός και την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας αφετέρου».

  Οικονομία