• Αναζήτηση
 • ΑΠΟΨΗ

  Ερωτήματα συνταγματικότητας

  ΑΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ περί επιβολής έκτακτης εφάπαξ εισφοράς υποβάλλονται σε φορολογία εισοδήματα αναγόμενα σε χρόνο προγενέστερο του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους ψήφισής της, τότε αυτή προσκρούει ευθέως στις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Οπως έχει κριθεί, είναι άλλο θέμα αν εισοδήματα που πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο προγενέστερο του οικονομικού έτους που προηγείται της επιβολής της εισφοράς χρησιμοποιούνται ως κριτήριο διαπίστωσης της φοροδοτικής ικανότητας για την επιβολή φόρου που αφορά φορολογικό αντικείμενο πραγματοποιηθέν εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από το άρ.

  Ερωτήματα συνταγματικότητας | tovima.gr

  ΑΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ περί επιβολής έκτακτης εφάπαξ εισφοράς υποβάλλονται σε φορολογία εισοδήματα αναγόμενα σε χρόνο προγενέστερο του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους ψήφισής της, τότε αυτή προσκρούει ευθέως στις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος.

  Οπως έχει κριθεί, είναι άλλο θέμα αν εισοδήματα που πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο προγενέστερο του οικονομικού έτους που προηγείται της επιβολής της εισφοράς χρησιμοποιούνται ως κριτήριο διαπίστωσης της φοροδοτικής ικανότητας για την επιβολή φόρου που αφορά φορολογικό αντικείμενο πραγματοποιηθέν εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από το άρ. 78 παρ. 2 Συντ. (σε αυτή την περίπτωση έχει κριθεί ότι δεν υπάρχει αντισυνταγματικότητα, βλ. π.χ. Συμβούλιο της Επικρατείας 116/83).

  Πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι η μέχρι στιγμής νομολογιακή μεταχείριση του ζητήματος δεν έχει προσδιορίσει σαφώς ποιο είναι το αντικείμενο της φορολογίας στην περίπτωση αυτή, δεν έχει δηλαδή δειχθεί η ύπαρξη κάποιας άλλης φορολογητέας ύλης, με συνέπεια να φαίνεται υποστηρίξιμο ότι αυτό που εμφανίζεται ως κριτήριο μπορεί να είναι στην πραγματικότητα και φορολογητέα ύλη. Αυτό είναι ένα θέμα που, αν προκύψει λόγος, ασφαλώς θα κριθεί από τα δικαστήρια.

  Ο κ. Γιάννης Ζ. Δρόσος είναι καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Γνώμες