• Αναζήτηση
 • ΑΠΟΨΗ

  Εννέα επισημάνσεις για καλύτερους όρους δανεισμού

  Για να μην υπάρχει σύγχυση ως προς τη διάθεση πενταετών ομολόγων σταθερού επιτοκίου με αφορολόγητη απόδοση 5,50% εφόσον διακρατηθούν, και για τα οποία έγινε μεγάλη συζήτηση την εβδομάδα που πέρασε, πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής: 1. Δεν πρόκειται για νέα έκδοση ούτε για έκδοση των «λαϊκών» ομολόγων που είχαν διατεθεί απευθείας στον κοινό κατά το παρελθόν. 2. Οι ΑΧΕΠΕΥ εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης ομολόγων (ΗΔΑΤ) όπου είναι διαχειριστής η Τράπεζα της Ελλάδος, άρα και αποκλείονται από τη διάθεση των τίτλων.

  Εννέα επισημάνσεις για καλύτερους όρους δανεισμού | tovima.gr

  Για να μην υπάρχει σύγχυση ως προς τη διάθεση πενταετών ομολόγων σταθερού επιτοκίου με αφορολόγητη απόδοση 5,50% εφόσον διακρατηθούν, και για τα οποία έγινε μεγάλη συζήτηση την εβδομάδα που πέρασε, πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής:

  1. Δεν πρόκειται για νέα έκδοση ούτε για έκδοση των «λαϊκών» ομολόγων που είχαν διατεθεί απευθείας στον κοινό κατά το παρελθόν.

  2. Οι ΑΧΕΠΕΥ εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης ομολόγων (ΗΔΑΤ) όπου είναι διαχειριστής η Τράπεζα της Ελλάδος, άρα και αποκλείονται από τη διάθεση των τίτλων. Πρόσβαση στο σύστημα έχουν μόνο οι τράπεζες.

  3. Η δευτερογενής αγορά είναι σε όλον τον κόσμο απαραίτητο συμπλήρωμα της πρωτογενούς. Μόνο η λειτουργία της πρωτογενούς, χωρίς τη δευτερογενή, ομοιάζει με αγορά αυτοκινήτου χωρίς την εξυπηρέτηση των συνεργείων.

  4. Η απουσία δυνατότητας πρόσβασης στην αγορά ομολόγων από τις ΑΧΕΠΕΥ περιορίζει τον υγιή ανταγωνισμό. Ζημιώνεται άμεσα το Δημόσιο με χειρότερους όρους δανεισμού και έμμεσα (στο τέλος) όλοι οι πολίτες, γιατί αυτοί θα πληρώσουν το αυξημένο κόστος και τους χειρότερους όρους.

  5. Οι τράπεζες λόγω της μεγάλης μόχλευσης που ακόμη διατηρούν με δάνεια που έχουν πάρει, καθώς και με βελτιωμένη αλλά ακόμη δυσμενή σχέση δανείων προς καταθέσεις, θεωρούν – και λογικά- την έκδοση ομολόγων λειτουργία ανταγωνιστική των καταθέσεων. Χρειάζονται σοβαρά κίνητρα επαναπατρισμού καταθέσεων Ελλήνων που είναι στο εξωτερικό.

  6. Οι ΑΧΕΠΕΥ έχουν κάθε λόγο και άμεσο συμφέρον να προωθήσουν τα ομόλογα προς τους 1.400.000 επενδυτέςπελάτες τους, σε αντίθεση με τις τράπεζες που θεωρούν την προώθηση αυτή ανταγωνιστική. Πρόκειται για απλή λογική.

  7. Τα ομόλογα του Δημοσίου πρέπει να επιβληθεί να καταχωρούνται στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων και να γίνεται διαπραγμάτευσή τους σε μικρές μονάδες στο ΧΑ, με τη γνωστή διαφάνειά του για μικρούς και μεγάλους επενδυτές.

  8. Το Χρηματιστήριο Αθηνών πρέπει άμεσα να ορίζει δυνατότητα δανεισμού ή εγγυήσεων για συναλλαγές τουλάχιστον του 95% της αξίας των ομολόγων του Δημοσίου, όπως γίνεται σε όλον τον κόσμο.

  9. Οταν γίνουν όλα τα ανωτέρω, τότε οι όροι δανεισμού του Δημοσίου θα είναι ευνοϊκότεροι και τα οφέλη θα διαχυθούν σε όλη την κοινωνία.

  Ο κ. Αλ. Μωραϊτάκης είναι πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ.

  Γνώμες