• Αναζήτηση
 • Από την εποχή των αρεστών στην εποχή των αιρετών

  Από την εποχή των αρεστών στην εποχή των αιρετών ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης στο συνέδριο της ΕΝΑΕ επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι, ότι οι προτάσεις των αιρετών ελάχιστα έχουν ληφθεί υπόψη. Τα σημεία που παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών δεν αποτελούν πλήρες σχέδιο για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Μας βάζουν όλους σε πολύ μεγάλο προβληματισμό. Τα βασικά σημεία της κυβερνητικής πρότασης

  Με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης στο συνέδριο της ΕΝΑΕ επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι, ότι οι προτάσεις των αιρετών ελάχιστα έχουν ληφθεί υπόψη. Τα σημεία που παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών δεν αποτελούν πλήρες σχέδιο για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Μας βάζουν όλους σε πολύ μεγάλο προβληματισμό. Τα βασικά σημεία της κυβερνητικής πρότασης ένα ένα είναι:


  Α. «Αιρετή περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, με αιρετό συλλογικό όργανο και εκλεγόμενο από αυτό, πρόεδρο».


  Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση φοβάται τους αιρετούς, την πολιτική νομιμοποίηση και την ισχύ που θα αποκτήσουν οι αιρετοί περιφερειάρχες με την απευθείας εκλογή από τον λαό. Προβάλλει δε το επιχείρημα, ότι με τον τρόπο αυτόν προστατεύει το πολιτικό σύστημα. Αρνείται να παραχωρήσει τμήμα της εξουσίας της και χρησιμοποιεί φαιδρές δικαιολογίες.


  Β. «Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με τους αντίστοιχους πόρους…»


  Καμία διοικητική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν προβλέπει συνολική μεταρρύθμιση του κράτους. Το κεντρικό κράτος πρέπει να εξελιχθεί σε ένα κράτος-στρατηγείο, που θα ασκεί επιτελικές αρμοδιότητες. Η Αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται ενίσχυση αρμοδιοτήτων, χρειάζεται να αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες που δεν ανήκουν στο επιτελικό κράτος και μπορούν να ασκηθούν με ικανοποιητικότερο τρόπο, πιο κοντά στον πολίτη. Η οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης είναι το κλειδί της επιτυχίας σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση την αφορά. Γι’ αυτό χρειάζεται παράλληλα μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση με ανακατανομή των πόρων υπέρ της Αυτοδιοίκησης.


  Γ. «Διατήρηση του Νομού…»


  Απέναντι σε αυτό το νεφέλωμα, όπου κανείς δεν γνωρίζει αν οι νομαρχίες θα λειτουργούν παράλληλα με δικό τους προϋπολογισμό και συλλογικά όργανα, η πρόταση του ΠαΣοΚ μα και της ΕΝΑΕ είναι σαφής: Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, με βασική αρμοδιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Με αιρετό περιφερειάρχη και Περιφερειακό Συμβούλιο, με τις νομαρχίες να εξακολουθούν να υφίστανται ως διοικητικές μονάδες του νέου θεσμού. Ισχυρό δήμο και μητροπολιτική αυτοδιοίκηση ως Β’ βαθμού στις περιοχές που χρειάζεται.


  Δ. «Διατήρηση της αποκέντρωσης σε επίπεδο ΓΓ Περιφέρειας»


  Θα περίμενε κανείς από την κυβέρνηση αν όχι την αναθεώρηση της σχετικής διάταξης του Συντάγματος, τουλάχιστον τον δραστικό περιορισμό των αρμοδιοτήτων που σήμερα έχουν οι γενικοί γραμματείς των περιφερειών. Αντί για αυτό, απαντά με τη διατήρηση του συστήματος της υπερσυγκέντρωσης εξουσιών στους διορισμένους.


  Δεν αρκεί να λέμε ότι η Αυτοδιοίκηση είναι το βάθρο της Δημοκρατίας, είναι ο μοχλός ανάπτυξης. Πρέπει να αφήσουμε τις γενικόλογες διακηρύξεις για την ενίσχυση των θεσμών και να μιλήσουμε για τους ανθρώπους, να περάσουμε από την εποχή των αρεστών στην εποχή των αιρετών.


  Η κυρία Φώφη Γεννηματά είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠαΣοΚ, πρώην πρόεδρος ΕΝΑΕ.

  Γνώμες