• Αναζήτηση
 • Ποιες εταιρείες βραβεύτηκαν και με ποια κριτήρια

  Ποιες εταιρείες βραβεύτηκαν και με ποια κριτήρια Δ. ΓΚΑΝΟΥΔΗΣ Με ποιους τρόπους οι εργαζόμενοι μπορούν να προτείνουν ή να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την εργασία τους ή το εργασιακό τους περιβάλλον. Με ποιες ιδιαίτερες διαδικασίες και μηχανισμούς μοιράζεται η διοίκηση τις πληροφορίες με τους εργαζομένους; Υπάρχουν ειδικά προγράμματα τα οποία προωθούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής

  Δ ΓΚΑΝΟΥΔΗΣ


  Με ποιους τρόπους οι εργαζόμενοι μπορούν να προτείνουν ή να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την εργασία τους ή το εργασιακό τους περιβάλλον.


  Με ποιες ιδιαίτερες διαδικασίες και μηχανισμούς μοιράζεται η διοίκηση τις πληροφορίες με τους εργαζομένους;


  Υπάρχουν ειδικά προγράμματα τα οποία προωθούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής


  / οικογενειακής ζωής των υπαλλήλων;


  Μπορείτε να αναφέρετε τυχόν ειδικές παροχές που προσφέρονται από την εταιρεία σας και δείχνουν πόσο αυτή ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους της όχι μόνον ως υπαλλήλους αλλά και ως άτομα;


  Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ερωτήσεις στις οποίες καλείται να απαντήσει (και να αποδείξει με τεκμήρια) η διοίκηση κάθε εταιρείας που αξιολογείται στο πλαίσιο του διαγωνισμού Best Workplaces.


  Βέβαια, η ύπαρξη και η εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό και το εργασιακό περιβάλλον μέσα στην εταιρεία είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας στην αξιολόγηση των εταιρειών, αλλά αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι πώς αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται στην πράξη και πώς τελικά γίνονται αντιληπτές από τους εργαζομένους.


  Δεν αρκεί, δηλαδή, να υπάρχουν και να αναφέρονται μέσα στα έντυπα της εταιρείας, πρέπει να λειτουργούν και αποτελεσματικά στην καθημερινή της ζωή. Και το αν είναι αποτελεσματική η λειτουργία τους, μόνο οι εργαζόμενοι μέσα στην ίδια την εταιρεία μπορούν να το κρίνουν και να το αξιολογήσουν.


  Αυτή είναι η προσέγγιση που εφαρμόζεται από το Great Place to Work(R)Institute διεθνώς για να αξιολογήσει τις εταιρείες που δηλώνουν συμμετοχή στον ετήσιο διαγωνισμό Best Workplaces: μελετά τις πρακτικές και διερευνά την αποτελεσματικότητά τους.


  Για να γίνει αυτό χρειάζεται διπλή προσέγγιση:


  1. Ζητείται από τους υπευθύνους των εταιρειών με τη βοήθεια ειδικών ερωτηματολογίων να δώσουν στοιχεία για την εταιρεία τους και να περιγράψουν τις πρακτικές και τις πολιτικές της αναφορικά με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια σειρά θέματα. Οι ερωτήσεις που αναφέρθηκαν στην αρχή είναι μόνο μερικές από αυτές που περιέχονται στα ερωτηματολόγια και ζητείται από τις εταιρείες να απαντήσουν.


  2. Ταυτόχρονα ζητείται από τους εργαζομένους των εταιρειών να αξιολογήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο 58 συγκεκριμένων θεμάτων/ερωτήσεων, κάνοντας χρήση μιας κλίμακας πέντε διαβαθμίσεων, το κατά πόσον θεωρούν ότι αυτά συμβαίνουν και εφαρμόζονται στην εταιρεία τους. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει και μία ενότητα ελεύθερου σχολιασμού στην οποία οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις επιπλέον σκέψεις και τα συναισθήματά τους.


  Το μοντέλο αξιολόγησης


  Το Great Place to Work(R)Institute δημιουργήθηκε πριν από 22 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από επισταμένες έρευνες και μελέτες του Robert Leverin γύρω από το ποιοι παράγοντες συντρέχουν ώστε να δημιουργείται σε μια εταιρεία ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με ιδιαίτερα ικανοποιημένους (…για να μην πούμε ευτυχισμένους) εργαζομένους.


  Εντοπίστηκαν λοιπόν πέντε σημαντικές διαχρονικές διαστάσεις που είναι εμφανείς σε κάθε εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον:


  Αξιοπιστία, Σεβασμός, Δικαιοσύνη, Υπερηφάνεια και Συντροφικότητα.


  Η Αξιοπιστία περιλαμβάνει:


  * Την αποτελεσματική επικοινωνία και ροή της πληροφόρησης μέσα στην εταιρεία (από πάνω προς τα κάτω και το αντίστροφο).


  * Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εργαζομένων παρέχοντάς τους τα αναγκαία μέσα και εργαλεία.


  * Την ακεραιότητα, τιμιότητα και ηθική συμπεριφορά των διοικούντων.


  Ο Σεβασμός εκφράζεται με:


  * Την υποστήριξη στην επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων.


  * Τη δυνατότητα έκφρασης διαφορετικών απόψεων, συνεργασίας και συμμετοχής των εργαζομένων σε θέματα και αποφάσεις που τους αφορούν.


  * Τη μέριμνα και το ειλικρινές προσωπικό και εξατομικευμένο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους.


  Η Δικαιοσύνη υπάρχει όταν:


  * Οι εργαζόμενοι νιώθουν ισότιμα και πλήρη μέλη και υπάρχει αίσθηση δικαίου στις αμοιβές και απολαβές.


  * Γίνονται αμερόληπτα οι προσλήψεις, οι αξιολογήσεις, οι προαγωγές.


  * Απουσιάζουν οι όποιες διακρίσεις και εφαρμόζεται κοινωνική δικαιοσύνη.


  Η Υπερηφάνεια κάνει την παρουσία της αισθητή όταν:


  * Ενθαρρύνονται η αίσθηση και η σημαντικότητα της προσωπικής συμμετοχής και συνεισφοράς.


  * Υπάρχει εκτίμηση για τα μέλη και τα αποτελέσματα της ομάδας.


  * Αισθάνεται κανείς υπερηφάνεια για τα προϊόντα και το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας.


  Η Συντροφικότητα υπάρχει όταν:


  * Ο καθένας νιώθει άνετα και οικεία και μπορεί να δείχνει τον αληθινό του εαυτό.


  * Είναι διάχυτη η φιλόξενη και φιλική ατμόσφαιρα.


  * Καλλιεργείται στην εταιρεία κλίμα κοινότητας.


  Γνωρίζουμε ότι καμία εταιρεία δεν είναι τέλεια. Γνωρίζουμε επίσης ότι δεν είναι εύκολο για κανέναν οργανισμό να πετύχει να έχει ικανοποιημένους όλους τους εργαζομένους του.


  Είναι σημαντικό όμως να επιβραβεύεται κάθε πρωτοβουλία που έχει στόχο να κάνει καλύτερη τη ζωή των εργαζομένων. Στο τέλος κερδίζουμε όλοι και πολύ περισσότερο οι εταιρείες που το επιδιώκουν!


  Οι 20 εταιρείες που διακρίθηκαν στην εφετινή αξιολόγηση έχουν καταφέρει στους παραπάνω τομείς, ή σε κάποιους από αυτούς, να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες.


  Η αξιολόγηση


  Ο διαγωνισμός Best Workplaces διοργανώνεται στην Ελλάδα από το Great Place to Work(R)Institute Hellas και η αξιολόγηση των εταιρειών γίνεται σε συνεργασία με το τμήμα εφαρμοσμένης έρευνας του ALBA Graduate Business School και την επίβλεψη της δρος Ολγας Επιτροπάκη, αναπληρώτριας καθηγήτριας Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.


  Στην εφετινή αξιολόγηση συμμετείχαν από το ALBA οι εξής αξιολογητές: Ζωή Κουρουνάκου, Αρ. Αλεξόπουλος, Π. Ταρσινός, Δ. Γαρδικιώτης, Μαρία Μελιώτη και Βίκυ Μοσχοπούλου.


  Η συμμετοχή των εταιρειών είναι σε εθελοντική βάση. Ολες οι εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος έχουν δικαίωμα συμμετοχής.


  Οι εταιρείες δήλωσαν συμμετοχή τον περασμένο Οκτώβριο και η ερευνητική διαδικασία (συμπλήρωση ερωτηματολογίων) διήρκεσε ως τα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου.


  Αξίζει να τονιστεί ότι η τελική αξιολόγηση των εταιρειών βασίζεται κατά τα δύο τρίτα στις απαντήσεις των υπαλλήλων τους, γεγονός που καθιστά τον διαγωνισμό μοναδικό ως προς τη μεθοδολογία του αφού η γνώμη των εργαζομένων είναι αυτή που τελικά έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη βαθμολογία και κατάταξη κάθε εταιρείας.


  Τα ερωτηματολόγια των εργαζομένων είναι εμπιστευτικά, συμπληρώνονται ανώνυμα από τους εργαζομένους και αποστέλλονται κατευθείαν στους αξιολογητές. Αν η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα, επιλέγονται με τυχαία δειγματοληψία 250 εργαζόμενοι οι οποίοι απαντούν στο ερωτηματολόγιο.


  Η βράβευση των 20 εταιρειών θα γίνει τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2008 σε εορταστική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

  Archive