• Αναζήτηση
 • * Αποκρυπτογραφώντας τον νόμο «περί απλούστευσης των διαδικασιών σύστασης εταιρειών»

  Τα επιμελητήρια σε νέους ρόλους

  * Αποκρυπτογραφώντας τον νόμο «περί απλούστευσης των διαδικασιών σύστασης εταιρειών» Τα επιμελητήρια σε νέους ρόλους Τι είναι και πώς θα λειτουργεί το Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών Δ. ΜΑΡΔΑΣ Με τον νόμο περί «Απλούστευσης των διαδικασιών σύστασης εταιριών...» τα επιμελητήρια της χώρας καλούνται να παίξουν έναν διαφορετικό ρόλο από ό,τι παλαιότερα στο θέμα των διαδικασιών με σκοπό τη σύσταση


  Με τον νόμο περί «Απλούστευσης των διαδικασιών σύστασης εταιριών…» τα επιμελητήρια της χώρας καλούνται να παίξουν έναν διαφορετικό ρόλο από ό,τι παλαιότερα στο θέμα των διαδικασιών με σκοπό τη σύσταση νέων επιχειρήσεων.


  Ετσι οφείλουν πλέον να δημιουργήσουν μιαν άλλη από την υπάρχουσα υποδομή, ικανή να εξυπηρετήσει τον μελλοντικό επιχειρηματία άμεσα, σε θέματα που αφορούν την επωνυμία μιας ΑΕ κ.ά.


  Η όλο και πιο προωθημένη συμμετοχή των επιμελητηρίων στην οικονομική ζωή της χώρας πραγματοποιείται και μέσω μιας σειράς δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος της «Ανταγωνιστικότητας» του υπουργείου Ανάπτυξης.


  Ειδικότερα, για τη διευκόλυνση και καθοδήγηση των επενδυτών και τη διάχυση της πληροφόρησης γενικότερα, συστήνονται από το υπουργείο Ανάπτυξης τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ). Τα κύρια αντικείμενα των ΚΕΤΑ θα είναι: η ενημέρωση, η πληροφόρηση, η καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος για τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τα προγράμματα, η ευαισθητοποίηση των τοπικών πληθυσμών και η παρακολούθηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


  Τα επιμελητήρια, όπως και άλλοι φορείς, μπορούν να αποτελούν κύριους εταίρους των ΚΕΤΑ.


  Ενας άλλος χώρος ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των επιμελητηρίων είναι η ενίσχυσή τους με σκοπό τη δημιουργία «υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου συλλογικών φορέων». Η ΓΓΕ σε συνεργασία με το πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» ετοιμάζει την προκήρυξη του εν λόγω έργου, που θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν κλαδικά και τοπικά έργα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως δημιουργία ηλεκτρονικών αγορών (e-market places) ηλεκτρονικές εκθέσεις, ηλεκτρονικά κέντρα εμπορίου, επιχειρηματικές πύλες εισόδου (mini portals κτλ.).


  Επίσης νέο αντικείμενο ευρύτερης συνεργασίας υπουργείου Ανάπτυξης και επιμελητηρίων είναι η δημιουργία του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου των επιχειρήσεων. Τα επιμελητήρια θα αποτελούν κύριο πόλο διαχείρισης του συνόλου των πληροφοριών που θα εισέρχονται στο σύστημα ενώ η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) θα διατηρεί το κεντρικό σύστημα βάσης δεδομένων του Ενιαίου Εμπορικού Μητρώου και θα φροντίζει για την ασφάλεια και την πρόσβαση στα δεδομένα.


  Η λογική της πρότασης είναι η ακόλουθη (βλ. σχήμα): Η ΓΓΕ θα επεκτείνει και θα αναπτύξει το υπάρχον δικό της ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης των υπό σύσταση ΑΕ στα μητρώα της. Θα συνεργαστεί με τα επιμελητήρια και θα τους προσφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία, έτσι ώστε τα υπάρχοντα λογισμικά και των δύο μερών να είναι συμβατά.


  Στον παρόντα χρόνο, τα επιμελητήρια θα παραμείνουν τα κύρια κέντρα συλλογής/καταχώρισης δεδομένων και πληροφοριών για όλες τις μορφές των επιχειρήσεων, πλην κάποιων των ΑΕ.


  Ως προς το Μητρώο των ΑΕ, το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της ίδρυσης στις νομαρχίες των Κέντρων Υποδοχής Επιχειρήσεων (ΚΥΕ), θέτει τα πρώτα βήματα μηχανογράφησης των τελευταίων. Μέσω του μηχανογραφικού λοιπόν συστήματος που θα τους δώσει, θα προσφέρει παράλληλα και το απαραίτητο λογισμικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική καταχώριση των υπό σύσταση ΑΕ. Ετσι με αυτόν τον τρόπο η υπάρχουσα χειροκίνητη δομή θα μηχανογραφηθεί χωρίς αλλαγές νομοθετικού χαρακτήρα.


  Παράλληλα με τα ανωτέρω, η ΓΓΕ σε συνεργασία και με τα επιμελητήρια όπως και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. υπουργείο Δικαιοσύνης κτλ.) θα μελετήσει και τις υπάρχουσες προτάσεις για αναθεώρηση του νομικού πλαισίου του υπάρχοντος συστήματος καταχώρισης των υπό σύσταση επιχειρήσεων. Αυτή η μελέτη θα οδηγήσει στις απαραίτητες εκείνες προτάσεις που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού εμπορικού μητρώου, κατά τα υπάρχοντα πρότυπα διεθνώς.


  Ο κ. Δημήτρης Μάρδας είναι Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης.

  Οικονομία