• Αναζήτηση
 • Δημόσιος τομέας

  Επισημάνσεις Δημόσιος τομέας Ποιες είναι οι κυριότερες όψεις των δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης και της «παθολογίας» της και πώς μπορούν αυτές να αντιμετωπισθούν; Διατρέχοντας ο αναγνώστης τις σελίδες και τα κείμενα αυτού του βιβλίου του καθηγητή Α. Μακρυδημήτρη θα βρει τεκμηριωμένες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Αξίζει να εστιάσει κανείς την προσοχή του στο συλλογικό επίπεδο της αντιμετώπισης

  ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΑΛΗΣ

  Ποιες είναι οι κυριότερες όψεις των δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης και της «παθολογίας» της και πώς μπορούν αυτές να αντιμετωπισθούν; Διατρέχοντας ο αναγνώστης τις σελίδες και τα κείμενα αυτού του βιβλίου του καθηγητή Α. Μακρυδημήτρη θα βρει τεκμηριωμένες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.


  Αξίζει να εστιάσει κανείς την προσοχή του στο συλλογικό επίπεδο της αντιμετώπισης των δημοσίων προβλημάτων και να επιχειρήσει να αξιολογήσει τις επικρατούσες πρακτικές αντιμετώπισής τους με δύο συναφή όσο και χρήσιμα κριτήρια για τη χειραγώγηση των πολύπλοκων ή «άγριων» (αδάμαστων) προβλημάτων, επισημαίνει εύστοχα ο Α. Μακρυδημήτρης.


  Τα κριτήρια αυτά είναι: πρώτον, η στρατηγικά προσανατολισμένη, μακροσκοπική και σφαιρική θεώρηση των δημοσίων προβλημάτων και, δεύτερον, η διεξοδική ανάλυση, η συστηματική και εναλλακτική θεώρηση των ενδεχομένων «λύσεων», σε συνθήκες δημόσιας επικοινωνίας, ανοιχτού διαλόγου, συνεννόησης και επικοινωνίας ­ κριτήριο που προάγει τη σύνθεση των αξιών και την κοινωνική συναίνεση. Τα κείμενα που έχει συμπεριλάβει σε αυτό τον τόμο ο Α. Μακρυδημήτρης σχολιάζουν με τρόπο συνοπτικό και ευρύτερα κατανοητό γνωστές όψεις της παθολογίας του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, καυτηριάζουν τα κακώς κείμενα και προτείνουν λύσεις και διεξόδους σε αυτά. Αποσκοπούν στην κριτική ανάλυση και αποτίμηση βασικών προβλημάτων της δημόσιας διοίκησης στην καμπή προς τον 21ο αιώνα, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται οι δυσκολίες για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της. Πρέπει να σημειωθεί ότι καλύπτουν το σύνολο του δημόσιου διοικητικού πεδίου (δημόσια διοίκηση, κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση) καθώς και ζητήματα πολιτικής και ιδεολογίας στην εποχή μας. Απευθύνονται δε τόσο στο εξειδικευμένο όσο και στο ευρύ ενδιαφερόμενο κοινό. Το βιβλίο προλογίζουν με ενδιαφέροντα κείμενα οι καθηγητές πανεπιστημίου και βουλευτές Προκόπης Παυλόπουλος και Γιώργος Αλογοσκούφης.

  Βιβλία