• Αναζήτηση
 • Ανησυχίες

  Επισημάνσεις Ανησυχίες Το περιοδικό Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα τολμηρό εκδοτικό εγχείρημα του Ομίλου Πανεπιστημιακών, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο τη μελέτη, την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων για όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ο επιστημονικός διάλογος και ο κριτικός αναστοχασμός όσον αφορά τη θέση και τον ρόλο του Πανεπιστημίου στο νέο διεθνές περιβάλλον

  Το περιοδικό Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα τολμηρό εκδοτικό εγχείρημα του Ομίλου Πανεπιστημιακών, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο τη μελέτη, την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων για όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.


  Ο επιστημονικός διάλογος και ο κριτικός αναστοχασμός όσον αφορά τη θέση και τον ρόλο του Πανεπιστημίου στο νέο διεθνές περιβάλλον είναι ο βασικός στόχος αυτού του περιοδικού.


  Στο πρώτο τεύχος, ο Η. Γεωργαντάς εξετάζει τις τελευταίες πολιτικές και θεσμικές μεταλλάξεις που προσδιορίζουν την άσκηση της πανεπιστημιακής πολιτικής στις δυτικές χώρες. Αναλύει τους όρους που επέτρεψαν την απο-προτεραιοποίηση των εκπαιδευτικών δαπανών μέσω μιας νέας πολιτικής αντίληψης που αντιμετωπίζει αυτές τις δαπάνες όχι ως επενδυτικές αλλά ως καταναλωτικές.


  Η Π. Φουντεδάκη και ο Δ. Σαραφιανός παρουσιάζουν τα πορίσματα έρευνας με αντικείμενο τη συγκριτική μελέτη των πανεπιστημιακών θεσμών και με στόχο τη διάγνωση των μεταλλαγών στη διοίκηση των Πανεπιστημίων σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ζητήματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών στην Αγγλία και στην Ουαλλία εξετάζει ο L. Bash. Την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 προσεγγίζει ο Ν. Παπαδάκης.


  Τις προοπτικές και τα προβλήματα χρηματοδότησης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα εξετάζει ο Π. Γετίμης.


  Πώς το «νέο κύμα ίδρυσης Πανεπιστημιακών Τμημάτων υποτιθέμενης υψηλής εξειδίκευσης, σε αντικείμενα που δύσκολα κατατάσσονται σε αυτοτελείς επιστημονικούς κλάδους» υπονομεύει το δημόσιο Πανεπιστήμιο εξηγεί ο Ν. Θεοτοκάς.


  Το πρώτο τεύχος του περιοδικού Πανεπιστήμιο είναι ένα πολύ καλό δείγμα γραφής. Αξίζει να στηριχθεί αυτό το εκδοτικό εγχείρημα. Το έχει ανάγκη η ακαδημαϊκή κοινότητα και κυρίως οι νέοι επιστήμονες.

  Βιβλία