• Αναζήτηση
 • Δημιουργείται «ιατρικό προλεταριάτο»

  Δημιουργείται «ιατρικό προλεταριάτο» Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ Επί σειρά ετών τα διαγνωστικά κέντρα και τα ιδιωτικά πολυϊατρεία παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης λειτουργούν χωρίς σαφές και προκαθορισμένο νομοθετικό πλαίσιο. Τυπικά η άδεια λειτουργίας χορηγείται από τις κατά τόπους νομαρχίες, ουσιαστικά όμως δεν τηρούνται πάγιες νομικές προϋποθέσεις. Υπάρχουν και λειτουργούν σήμερα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια

  Δημιουργείται «ιατρικό προλεταριάτο» | tovima.gr

  Επί σειρά ετών τα διαγνωστικά κέντρα και τα ιδιωτικά πολυϊατρεία παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης λειτουργούν χωρίς σαφές και προκαθορισμένο νομοθετικό πλαίσιο. Τυπικά η άδεια λειτουργίας χορηγείται από τις κατά τόπους νομαρχίες, ουσιαστικά όμως δεν τηρούνται πάγιες νομικές προϋποθέσεις.


  Υπάρχουν και λειτουργούν σήμερα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια απεικονίσεως από επιχειρηματίες κατά το πλείστον μη γιατρούς οι οποίοι έχουν αγοράσει άδειες από «προλετάριους γιατρούς» με ευτελή χρηματικά ποσά και έχουν δημιουργήσει αλυσίδες πολυϊατρείων χωρίς κανένα κριτήριο ποιότητας.


  Είναι γεγονός ότι αυτό το καθεστώς λειτουργίας υγειονομικής περίθαλψης που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και παράδειγμα προς αποφυγήν. Οι ηγεσίες του υπουργείου Υγείας πολλά χρόνια προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το απαράδεκτο καθεστώς ανεπιτυχώς, λες και κάποιο αόρατο χέρι εμπόδιζε οποιαδήποτε ρύθμιση.


  Και ενώ θα ανέμενε κάποιος ότι το προεδρικό διάταγμα θα έδινε λύσεις σύμφωνα με τα διεθνή σύγχρονα υγειονομικά δεδομένα, προσεκτική μελέτη αποκρυπτογραφεί το αντίθετο: το περιβάλλον που θα δημιουργηθεί με την εφαρμογή του τα επόμενα χρόνια θα είναι εις βάρος του ασθενούς πολίτη και των περισσότερων γιατρών που ασκούν πρωτοβάθμια ιδιωτική ιατρική.


  Οι βασικές αρχές του προεδρικού διατάγματος όπως:


  1. Οι συμμετέχοντες γιατροί σε εταιρείες ΠΦΥ απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική ή να ασκούν ατομικά το επάγγελμα.


  2. Οταν το ποσοστό του εταίρου γιατρού είναι 51% απαγορεύεται να ασκεί ατομικά το επάγγελμα.


  3. Μέτοχοι εταιρειών απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση υπηρετώντας στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς


  οδηγούν στο συμπέρασμα της προσπάθειας απόλυτης προλεταριοποίησης του νέου γιατρού και στην ανάπτυξη μεγάλων οικονομικών παραγόντων υγείας που θα κυριαρχήσουν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στα διαγνωστικά κέντρα περισσότερο από ό,τι σήμερα.


  Το θετικό σημείο του προεδρικού διατάγματος που δίδει τη δυνατότητα ελέγχου των καταστατικών των εταιρειών για την άδεια λειτουργίας τους στους ιατρικούς συλλόγους είναι σήμερα ουτοπιστικό ­ αν αναλογιστούμε ότι η στελέχωση των ιατρικών συλλόγων από υπαλλήλους και τέτοια υπηρεσία αναλόγου ελέγχου είναι ανεπαρκής με κύρια ευθύνη του υπουργείου Υγείας.


  Ο κ. Γιώργος Πατούλης είναι αντιπρόεδρος του ΙΣΑ, πρόεδρος του συλλόγου «Νέοι Γιατροί».

  Archive